پرکردن فرم ثبت‌نام به معنی موافقت با قوانین و مقررات اسنپ است.
پخش ویدیو

شرایط پیوستن به ناوگان اسنپ!

– سه ماه از تاریخ صدور گواهینامه گذشته باشد.

– یک گوشی هوشمند در اختیار داشته باشید.

مزایای ثبت‌نام شما در اسنپ!

– درآمد تضمینی + ساعت کاری دلخواه