اگر چنانچه نیاز به ویرایش داده هایی در طرح توجیهی دارید، ما برای شما داده را تغییر داده و محاسبات آنرا دوباره انجام می دهیم. هزینه هر داده ای که نیاز به تغییر دارد، پنج هزار تومان حساب خواهد شد. یعنی مثلا چنانچه هم «متراژ زمین» و هم «قیمت» آن نیاز به تغییر داشته باشد، هزینه آن ۱۰ هزار تومان خواهد بود. ما تغییر درخواستی را انجام داده و محاسبات را دوباره انجام خواهیم داد و لینک دانلود آن را برای شما ارسال خواهیم کرد. توجه نمایید که بقیه داده ها ثابت خواهند بود و فقط محاسبات موثر از داده، تغییر داده می شوند.


مثال: قیمت یک متر زمین: 100 هزار تومان